SugarCRM

SugarCRM là công ty phần mềm CRM hàng đầu với hơn 10.000 khách hàng và hàng triệu người dùng trên toàn thế giới. Sugar cung cấp giải pháp CRM dựa trên web nền tảng mở, dễ áp dụng và dễ sử dụng với người dùng.

Tibco Jaspersoft

Tibco Jaspersoft là một trong những nhà cung cấp giải pháp báo cáo doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Tibco Jaspersoft cung cấp bộ Business Intelligence Suite linh hoạt, hiệu quả về chi phí và được triển khai rộng rãi nhất trên thế giới.