Tích hợp CRM với Call Center

Tích hợp CRM với hệ thống Call Center

Signify cung cấp trình kết nối bổ sung có thể tích hợp SignifyCRM với các ứng dụng trung tâm cuộc gọi như Asterisk, Cisco Call Manager và Avaya (thông qua SDK).

Trình kết nối hỗ trợ những điều sau:

Cuộc gọi đến

o Tự động tìm kiếm số điện thoại của khách hàng và hiển thị Màn hình Hồ sơ Khách hàng (Màn hình Pop).
o Nhắc các đại lý trung tâm cuộc gọi để ghi lại cuộc trò chuyện.
o Hiển thị các trường hợp khách hàng mới nhất / còn lại để đại lý làm việc.
o Liên kết đến Tệp ghi âm (người giám sát có thể nhấp để phát lại máy ghi âm).

Cuộc gọi đi

o Tải lên và quản lý danh sách mục tiêu Bán hàng qua điện thoại.
o Nhắc các đại lý trung tâm cuộc gọi để ghi lại cuộc trò chuyện.
o Xác định mã hành động và kích hoạt các hoạt động và quy trình làm việc tiếp theo.
o Click-to-Dial cho khách hàng tiềm năng.
o Liên kết đến tệp ghi âm giọng nói (để phát lại khi sử dụng).

Cần tư vấn thêm? Vui lòng liên hệ với chúng tôi +66 2 863 6038

Fast Implementation CRM