Tích hợp CRM với ERP

Tích hợp CRM với hệ thống ERP

Đối với khách hàng doanh nghiệp muốn tích hợp kế toán bán hàng và văn phòng hậu thuẫn và sản xuất, Signify có thể kết nối SignifyCRM với các hệ thống ERP như SAP B1 và ​​bất kỳ ERP nào hỗ trợ tích hợp mở hoặc Dịch vụ Web hoặc ETL.

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu cách Signify có thể giúp bạn tích hợp hệ thống CRM và ERP.

Tích hợp CRM và ERP

o Gửi tài khoản khách hàng mới, địa chỉ liên hệ và địa chỉ đăng ký thuế tới ERP.
o Gửi Đơn đặt hàng đến ERP để tiếp tục Kế toán và Sản xuất trong ERP.
o Lấy thông tin hàng tồn kho tại chỗ từ ERP.
o Lấy thông tin hóa đơn và biên nhận từ ERP.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với đội ngũ kinh doanh của chúng tôi theo số +66 2 863 6038.

Fast Implementation CRM