Dịch vụ

Dịch vụ

Signify cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp để khách hàng của chúng tôi có thể yên tâm rằng đội ngũ bán hàng và dịch vụ của họ sẽ cải tiến quy trình, sẽ đạt được năng suất tốt hơn và có thể sử dụng phần mềm cho những lợi ích tối đa.

Hiện tại, chúng tôi cung cấp:

o Gói Lite dành cho khách hàng vừa và nhỏ (SME)

o Customized Project Services for enterprise customers

Gói Lite cho SME

Gói dịch vụ này giúp các công ty vừa và nhỏ (SME) nhanh chóng thiết lập quy trình bán hàng và dịch vụ, quy trình làm việc và báo cáo.

Gói dịch vụ bao gồm:

o Cuộc họp khởi động dự án với khách hàng*.

o Phân tích các yêu cầu và thiết lập hệ thống**.

o Tư vấn cho người dùng để chuẩn bị dữ liệu khách hàng và dữ liệu sản phẩm chính.

o Cung cấp 1 khóa hướng dẫn sử dụng cho người dùng.***

o Cung cấp 2 hệ thống: Hệ thống Staging (để kiểm tra và đào tạo người dùng) và Hệ thống Production****

 

* Ngày bắt đầu dự án được lên lịch phù hợp với tình trạng sẵn có của nhóm dịch vụ Signify nhưng sẽ không quá 30 ngày sau khi khách hàng thanh toán..
**Các dịch vụ được cung cấp bởi Nhà phân tích phần mềm, giới hạn trong 5 ngày làm việc (ngày công). Các dịch vụ không bao gồm Tùy chỉnh phần mềm.
***Số lượng đào tạo trong gói này là 1. Nếu khách hàng thấy rằng cần thêm lớp đào tạo, khách hàng cũng có thể mua thêm Ngày đào tạo từ đội ngủ kinh doanh của Signify.
****Đăng ký phần mềm (dành cho Hệ thống Production) có thể bắt đầu trong vòng 90 ngày sau cuộc họp khởi động dự án.

Dịch vụ dự án tùy chỉnh

Signify có thể tùy chỉnh phần mềm và nâng cao chức năng để đáp ứng các yêu cầu riêng của khách hàng. Sau khi hiểu được yêu cầu và ngân sách của khách hàng, nhóm của chúng tôi sẽ đề xuất các giải pháp và kế hoạch dự án để khách hàng cân nhắc.

Lập kế hoạch

Nghiên cứu chuyển đổi kinh doanh

Phân tích yêu cầu

Thiết kế quy trình kinh doanh cấp cao

Báo cáo cấp cao và thiết kế trang tổng quan

Thiết kế

Lập bản đồ quy trình kinh doanh

Thiết kế ứng dụng chi tiết

Thiết kế cơ sở dữ liệu chi tiết

Thiết kế tích hợp chi tiết

Các trường hợp sử dụng

Phát triển dự án

Tùy chỉnh ứng dụng web

Tùy chỉnh ứng dụng dành cho thiết bị di động

Phát triển bảng điều khiển

Tích hợp dịch vụ web

Thực hiện

Dịch vụ quản lý dự án

Đánh giá nguyên mẫu

Đào tạo người dùng

Kiểm tra sự chấp nhận của người dùng (UAT)

Kiểm tra tích hợp hệ thống ( (SIT)

Kiểm tra âm lượng hệ thống (SVT)

Quản lý hổ trợ người dùng

Quầy phục vụ

Hệ thống quản lý hồ sơ và báo cáo

Nghiên cứu cải tiến Hệ thống

Quản lý hệ thống

Ứng dụng lưu trữ được quản lý

Điều chỉnh Hệ thống và Giám sát Hiệu suất

Bảo trì máy chủ dự phòng

Cần tư vấn thêm? Vui lòng liên hệ với chúng tôi +66 2 863 6038