เชื่อมต่อระบบ CRM และ Call Center

เชื่อมต่อระบบ CRM และ Call Center

สำหรับลูกค้า Enterprise ทางซิคนิฟายมีโมดูลที่จะเชื่อมต่อโปรแกรม CRM ของเรากับโปรแกรมระบบคอลเซ็นเตอร์ เช่น Genesys, Cisco Call Manager, Asterisk โดยโมดูลนี้จะช่วยให้งานบริการลูกค้าสะดวกรวดเร็วขึ้น และมีข้อมูลสำหรับการบริหารงานคุณภาพ

งานรับเรื่อง (Inbound Call)

o  ระบบเช็คเบอร์โทรเข้า แล้วแสดงโปรไฟล์ลูกค้าให้อัตโนมัติ (Caller ID lookup and Contact Screen-Pop)
o  แบบสรุปข้อสนทนา (Call Log Prompt) พร้อมการเลือกรหัสติดตามงาน (Action Code) เพื่อส่งต่องาน (Workflow)
o  ระบบแสดงแบบสรุปธุรกรรมล่าสุดของลูกค้า เช่น ใบสั่งขาย (Order) หรือ ใบงาน (Case) เพื่อความรวดเร็วในการตอบคำถามลูกค้า
o  ระบบเชื่อมไฟล์เสียงเข้ากับแบบสรุปข้อสนทนา (เพื่อรองรับการสอบทานและปรับปรุงคุณภาพบริการ)

งานโทรออก (Outbound Call)

o  ระบบโหลดรายชื่อลูกค้าเพื่อโทรออก
o  ผู้ใช้งานสามารถกดที่ชื่อ เพื่อโทรออก (Click-to-Dial)
o  แบบบันทึกสรุปข้อสนทนา (Call Log Prompt) พร้อมการเลือกรหัสติดตามงาน (Action Code) เพื่อติดตามงาน
o  ระบบเชื่อมไฟล์เสียงเข้ากับแบบสรุปข้อสนทนา (เพื่อรองรับการสอบทานและปรับปรุงคุณภาพบริการ)

มีคำถามอื่น?   กรุณาติดต่อเราที่ +66 2 863 6038

Fast Implementation CRM