เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ CRM ไปยังระบบ ERP

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลจาก CRM ไปยัง ERP

สำหรับลูกค้า Enterprise ทางซิคนิฟายมีโมดูลที่จะเชื่อมต่อโปรแกรม CRM ของเรากับโปรแกรม ERP เช่น SAP B1 หรือ ERP ที่รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน Web Service ได้ โดยโมดูลนี้จะช่วยให้การประสานงานระหว่างฝ่ายขาย และฝ่ายการเงิน สะดวกขึ้น และเป็นระบบได้มากขึ้นดังนี้

o  ส่งข้อมูลลูกค้าใหม่ ที่อยู่ และข้อมูลผู้เสียภาษีไปยังระบบ ERP
o  ส่งใบสั่งขาย ที่ลูกค้ายืนยันแล้ว ไปยังระบบ ERP
o  เรียกดูข้อมูลสินค้าคงคลังจากระบบ ERP
o  โหลดข้อมูลใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงินจากระบบ ERP

สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม   กรุณาติดต่อเราที่ +66 2 863 6038

Fast Implementation CRM