การพัฒนาระบบ CRM ขึ้นเอง

การพัฒนาระบบ CRM ขึ้นเอง

หากองค์กรของคุณมีลักษณะการดำเนินงานเฉพาะตัว  ซึ่งซอฟต์แวร์ CRM สำเร็จรูปไม่สามารถตอบสนองความต้องการ หรือหากองค์กรมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากและมีงบพอที่จะสร้างระบบซอฟต์แวร์ขึ้นมาเอง   การดำเนินการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ Customer Systems ขึ้นมาเองก็จะเป็นทางเลือกที่ดี

การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ Customer Systems ขึ้นมานั้นจะต้องทราบอะไรบ้าง

1. ทราบความต้องการเฉพาะขององค์กร เช่น กลยุทธ์การหาลูกค้า การเลือกข้อเสนอพิเศษแก่ลูกค้า ขั้นตอนการทำงานกับลูกค้าก่อนและหลังการขาย การจัดทำโปรไฟล์ลูกค้า กลยุทธ์ที่จะให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ ตัวชี้วัดในการดำเนินธุรกิจและรายงานผู้บริหาร ฯลฯ ซึ่งความต้องการเหล่านี้เป็นตัวกำหนดลักษณะของ Customer Systems ที่จะพัฒนาขึ้นมา

2. การกำหนดช่องทางข้อมูล เช่น การใช้งาน Mobile App การใช้งาน Web App การเก็บข้อมูลจาก IoT Smart Device การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบอื่นๆในองค์กร

3. การจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน ขอบเขตสิทธิการเข้าถึงข้อมูล

การทำระบบข้อมูลลูกค้า (Customer Systems) มีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง

1. Sales Force Automation (SFA)

2. Sales Performance Management (SPM)

3. Configure, Price, Quote (CPQ)

4. Customer Data Platform (CDP)

5. Customer Success Management (CSM)

6. Partnership Relationship Management (PRM)

ลักษณะของ Customer Systems แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง และแบบไหนเหมาะกับธุรกิจของคุณ

 

1.Sales Force Automation (SFA) เป็นระบบจัดการขั้นตอนงานของฝ่ายขาย โดยเฉพาะในธุรกิจที่ต้องใช้เวลานาน เพื่อติดตามและปิดการขาย (Long Sales Cycle) ธุรกิจขาย B2B ซึ่งต้องเจรจาขอบเขตงาน/สเปคสินค้า/ราคา/ระยะเวลาดำเนินการ

 

2.Sales Performance Management (SPM) เป็นระบบจัดการผลลัพธ์ โดยเฉพาะงานขายแบบ Direct Sales สินค้าไม่ซับซ้อน ปิดการขายไว โดยบริหารผลลัพธ์ เช่น จำนวนลูกค้าใหม่ ปริมาณที่ขาย ยอดคำสั่งซื้อ

 

3.Configure, Price, Quote (CPQ) เป็นระบบการจัดการข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา มีข้อเสนอที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุด มีประวัติสิ่งที่ลูกค้าสนใจ/เคยสนใจ เพื่อใช้ประมวลผลและให้ข้อเสนอที่ลูกค้าตกลงซื้อได้

 

4.Customer Data Platform (CDP) และรวมถึง Contact Center เป็นระบบการขายแบบ Mass Consumer หรือ B2C รวบรวมข้อมูลลูกค้าจาก Big Data เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและให้ข้อเสนอที่ตรงใจ นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถสอบทานประวัติการซื้อและประวัติการรับบริการได้ด้วยตนเอง

 

5.Customer Success Management (CSM) เป็นระบบการขายที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของลูกค้าอย่างชัดเจน เช่น ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชามีเป้าหมายเรื่องผลการเรียน ธุรกิจสุขภาพมีเป้าหมายเรื่องการลดน้ำหนัก หรือ ธุรกิจพลังงานทางเลือก มีเป้าหมายเรื่องพลังงานที่สามารถประหยัดได้ ฯลฯ

 

6.Partner Relationship Management (PRM) เป็นระบบการขายผ่านช่องทางคู่ค้า มีการดำเนินงานแบบ B2B ติดตามปริมาณการซื้อ บริการหลังการขาย การสนับสนุนการใช้งาน การช่วยคู่ค้าแก้ไขปัญหาต่างๆ

ขอให้ช่วยยกตัวอย่างการวางระบบ Customer Systems จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

การวางระบบ Sales Force Management มีประมาณ 8 ขั้นตอนดังนี้

1. จัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ ประมาณการณ์ต้นทุน กำหนดโครงสร้างราคา

2. กำหนดกลุ่มเป้าหมายและช่องทางขาย

3. ฟอร์มทีมขาย กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบภายในทีม

4. ออกแบบสื่อ/การซื้อแอด การดึงความสนใจจากผู้สนใจ

5. การติดตามงานขาย ข้อเสนอและการปิดการขาย

6. บริการดูแลลูกค้าหลังการขาย

7. กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ การจัดกลุ่มลูกค้า การทำประชาสัมพันธ์กับ FC

8. การประเมินผลตอบรับสินค้า และประเมินผลทีมขาย

บริการพัฒนาระบบ Customer Systems

ทีมงานซิคนิฟายมีให้บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และพัฒนา Customer Systems ตามความต้องการเฉพาะของคุณในลักษณะ Turn Key สามารถให้บริการพัฒนาทั้ง 6 ประเภท ได้แก่
1. Sales Force Automation (SFA)
2. Sales Performance Management (SPM)
3. Configure, Price, Quote (CPQ)
4. Customer Data Platform (CDP)
5. Customer Success Management (CSM)
6. Partnership Relationship Management (PRM)

โดยทีมงานซิคนิฟายมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ Web Application และ Mobile Application (Cross Platform) โดยใช้ MVC Framework ด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรมที่เป็นที่ยอมรับในสากล เราสามารถช่วยลูกค้าติดตั้ง Customer Systems บนระบบ Cloud เช่น Amazon Web Service (AWS) และเรามีบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบฯ และให้การสนับสนุนแก่ผู้ใช้งาน

มีคำถามอื่น?   กรุณาติดต่อเราที่ +66 2 863 6038

SignifyCRM Web Mobile Tablet

ซิคนิฟายให้บริการพัฒนาระบบซอต์แวร์แก่ลูกค้าองค์กรมาตั้งแต่ปี 2552   ให้บริการลูกค้าซึ่งหลายรายเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำและหน่วยงานในกำกับของรัฐที่ต้องการพัฒนาความเป็นเลิศในงานบริการลูกค้า

ทางซิคนิฟายมีกระบวนการทำงานที่โฟกัสกับการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า  มีการอัฟเดทและพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้อย่างต่อเนื่อง และยึดถือความซื่อสัตย์ทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญ

Fast Implementation CRM