ลูกค้าซิคนิฟาย

Enfourtech Engineering

“ผลตอบรับจากการมีระบบงานค่อนข้างดีมาก  การลงทุนลงแรงของเรานั้นไปถึงจุดค้มทุนภายใน 6 เดือน”

สถาบันอาหาร

“ให้บริการลูกค้าได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น  เจ้าหน้าที่จัดการใบเสนอราคาและใบสั่งขายหลายร้อยใบได้ง่ายขึ้น”

Tomco Engineering

“ภายหลังจากการวางระบบงาน  เราเริ่มเห็นรายได้ขยับสูงขึ้นเป็นลำดับ”

สถาบันปิโตรเลียม

“ซิคนิฟายซีอาร์เอ็มช่วยจัดข้อมูลลูกค้าให้เป็นระบบ”

Muller Mechanics

“ด้วยซิคนิฟายซีอาร์เอ็ม เราสามารถทำงานผ่านระบบออนไลน์  สรุปข้อมูลได้รวดเร็ว  ประหยัดเวลาเป็นอย่างมาก”

SC Asset

“เรามีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  และทีมซิคนิฟายสามารถตอบสนองความต้องการของเราได้เร็ว”

ระบบบริหารงานขาย

Mitsubishi Electric Kanyong Wattana

Enfourtech Engineering

Muller Mechanics

Bangkok Industrial Gas

Sanook! Online

BFM Company Limited

HIS Travel

Vogue Magazines

Converse Shoes and Apparel

ระบบงานสำหรับองค์กรความร่วมมือและหน่วยงานของรัฐ

Alliance for Financial Inclusion

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันปิโตรเลียม กระทรวงพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบบริการลูกค้า  ระบบลูกค้าสัมพันธ์

Rabbit Carrot Card

ธนาคารออมสิน ศูนย์คอลเซ็นเตอร์

Sanyo Panasonic Business

SC Asset

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์คอลเซ็นเตอร์

โรงพยาบาลพระราม 9

ระบบรายงานผล และรายงานอัจฉริยะ

Amadeus Asia

Total Access Communication (DTAC)

Honda Automobile Rama 3 Group

ผู้ใช้งานซิคนิฟายซีอาร์เอ็ม เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นดังนี้

+37%

ยอดขายที่มากขึ้น จากการมีระบบงานที่แม่นยำ ชัดเจน  คล่องตัวขึ้น

+50%

ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น จากการมีระบบงานที่ช่วยให้เห็นมุมมองที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มีระบบ workflow ช่วยประสานงาน  มีระบบรายงานอัตโนมัติ ช่วยสรุปงาน

+48%

สามารถประมาณการณ์ยอดขายได้แม่นยำขึ้น  ซึ่งส่งผลให้วางแผนการผลิต และส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ดีขึ้น

เพียงนัดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของซิคนิฟายประมาณ 15 นาที คุณจะได้ไอเดียในการปรับปรุงธุรกิจของคุณ

มีคำถามอื่น?   กรุณาติดต่อเราที่ +66 2 863 6038

Fast Implementation CRM