เลือกเอ็ดดิชั่นที่เหมาะสำหรับคุณ

SignifyCRM Lite Edition – Monthly Billing

THB 889
บาทต่อผู้ใช้งาน ต่อเดือน
 • เหมาะกับทีมขนาดเล็กถึงกลาง
 • ฟรี บริการ Remote Training 5 ชั่วโมง ต่อปี
 • ฟรี บริการ User Support 20 ครั้ง ต่อปี

SignifyCRM Standard Edition – Monthly Billing

THB 2,222
บาทต่อผู้ใช้งาน ต่อเดือน
 • สำหรับทีมทุกขนาด
 • รวมทุกโมดูลการใช้งาน
 • ฟรี บริการ Remote Training 10 ชั่วโมงต่อปี
 • รับบริการ User Support ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • Customized CRM for Your Enterprise

 • ติดต่อเรา
 • พัฒนาคุณสมบัติของระบบงานตามความต้องการเฉพาะลูกค้า
 • เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบอื่นๆ
 • อิมพลีเมนต์งานตามความต้องการ
 • บำรุงรักษาระบบฯ
 • ขอรับคำปรึกษา

 

SignifyCRM

Lite Standard Customized

ฟังค์ชั่นพื้นฐาน

ข้อมูลแยกส่วนตัวเฉพาะองค์กรคุณ

สามารถนำเข้าข้อมูล/ส่งออกข้อมูลไปยังไฟล์

รองรับการจัดการข้อมูลซ้ำ

ระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติทุกวัน

ฟังค์ชั่นเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน

สรุปสถานะงานที่ได้รับมอบหมายแบบ Real Time

สร้างกราฟสรุปข้อมูลสำหรับผู้บริหารได้

สร้างรายงานต่างๆได้เอง ไม่จำกัดจำนวน

แอฟลิเคชั่นบน Smart Phone

ระบบจ่ายงาน แจ้งเตือนงาน ติดตามงานอัตโนมัติ

ระบบจัดการความปลอดภัยข้อมูล

ระบบจัดการรหัส และรหัสผ่านผู้ใช้งาน

กำหนดสิทธิตามบทบาท (Role Security)

กำหนดสิทธิตามกลุ่มข้อมูล (Data Group Security)

สอบทานย้อนกลับได้ทั้งหมด (Audit Log)

เชื่อมต่อกับระบบจัดการรหัสผู้ใช้งานกลาง (LDAP)

เชื่อมต่อกับระบบ 2 Factor Authentication

โมดูลงานขาย

จัดการข้อมูลผู้สนใจใหม่

จัดการข้อมูลโอกาสงานขาย

จัดการข้อมูลลูกค้าองค์กรและผู้ติดต่อ

ข้อมูลปฎิสัมพันธ์ งานโทร งานพบลูกค้า ภาระกิจ อีเมล ข้อมูลภาพ วีดีโอ

ระบบปฎิทินนัด

ระบบใบเสนอราคา

ระบบการจัดการราคาสินค้า

ระบบใบสั่งขาย

จัดการนัดวางบิล และงวดชำระเงิน

พยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecast)

โมดูลงานบริการ

ระบบศูนย์รับเรื่อง / ระบบใบงานจากลูกค้า

ระบบการจัดการระดับการให้บริการ (SLA)

ระบบสำรวจผลความพึงพอใจ

ระบบใบรับประกันสินค้า

ระบบใบสั่งบริการ

ระบบเวปไซด์สำหรับให้ลูกค้าเช็คสถานะงานได้เอง

โมดูลการตลาด

ระบบจัดการ Telesales

ระบบอีเมลแคมเปญจ

ลงทะเบียนผู้สนใจออนไลน์

ระบบงานในสำนักงาน

ระบบใบสั่งซื้อ

ระบบใบรับสินค้า

ระบบคลังสินค้า

ระบบใบแจ้งหนี้ลูกค้า

ระบบใบเสร็จรับเงิน

การเชื่อมโยงข้อมูล

เชื่อมต่อกับระบบคอลเซนเตอร์ (Asterisk, Cisco, NEC)

เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชั่นผ่านระบบคลาวด์ (Line, Facebook, Box.com, GoogleDrive, Gmail)

เชื่อมต่อกับระบบ ERP ด้วย Web Service หรือ ETL

คำถามที่พบบ่อย

 • Software Subscription คือ การให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านระบบอินเตอร์เนต  ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานผ่านเวปบราวเซอร์เช่น Firefox, Chrome, Safari หรือ ผ่านแอปพลิเคชันบน Smart Phone ระบบ Andriod และ IOS  โดยคิดบริการตามจำนวนผู้ใช้งาน  เก็บค่าบริการเป็นรายปี
 • การให้บริการฯ รวมถึงการอัฟเดทซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย มีฟีเจอร์ใหม่ มีโมดูลใหม่มาให้ผู้ใช้งาน  รวมบริการสำรองข้อมูล  บริการสอบทานความปลอดภัยของข้อมูล  และบริการช่วยเหลือผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งานพบปัญหา หรือมีข้อสงสัยต่างๆ
 • ลูกค้าสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนผู้ใช้งาน ให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจในแต่ละปี  ไม่จำเป็นต้องลงทุนสูง  สามารถเริ่มต้นง่ายๆแล้วค่อยขยายผล
 • Software Subscription ได้รับความนิยมในทุกกลุ่มขนาดองค์กร  ทั้งองค์กรขนาดใหญ่ กลาง เล็ก เนื่องจากเทคโนโลยีมีเสถียรภาพ  สะดวกกว่า  ประหยัดกว่า  ลูกค้าไม่เสียเวลาติดตั้งหรืออัฟเดทซอฟต์แวร์เอง   ไม่เพิ่มภาระและความซับซ้อนให้แก่ฝ่ายไอทีของลูกค้า
 • คุ้มค่าใช้จ่าย  ช่วยลูกค้าประหยัดเงินได้มากถึง 80% เมื่อเทียบกับการจ้างบุคลากรทางไอทีมาพัฒนาระบบฯและช่วยเหลือผู้ใช้งานเอง รวมถึงไม่มีค่าใช้จ่ายที่มาจากการซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์แม่ข่าย  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  และค่าเช่า Data Center บนเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลความเร็วสูง
 • องค์กรลูกค้าเป็นเจ้าของข้อมูล
 • ผู้ใช้งานสามารถนำเข้าข้อมูลและส่งออกข้อมูล (Data Import and Export) กับไฟล์  สามารถเปิดไฟล์ด้วย Microsoft Excel
 • สามารถกำหนดสิทธิผู้ใช้งาน (User Security) ที่จะนำเข้าข้อมูลหรือส่งออกข้อมูลได้    สามารถสอบทานการล็อคอินเข้าใช้งานและการอัฟเดทฐานข้อมูลได้ทั้งหมด (Audit Log)
 • องค์กรลูกค้าสามารถมอบหมายผู้ใช้งาน 2 ท่าน ให้เป็นผู้ดูแล (Admin) ที่จะติดต่อทีมบริการลูกค้าของซิคนิฟาย
 • สามารถติดต่อรับบริการผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์ อีเมล และการล็อคอินเข้าระบบ Signify Customer Portal เพื่อเปิดงาน (Case) ที่ลูกค้าต้องการให้ทีมบริการซิคนิฟายช่วยเหลือ และสามารถดาวน์โหลดคู่มือแนะนำผู้ใช้งานต่างๆ (User Guides)  และสามารถนัดทีมงานเข้าพบลูกค้าได้ในกรณีที่วิธีอื่นไม่ได้ผล
 • การเปิดงานจะมีมาตรฐานการให้บริการลูกค้า (Service Level Agreement) กำกับเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็ว

Our standard services include:

ไม่จำกัดจำนวนข้อมูล

บริการตอบข้อสงสัย และแก้ปัญหาให้ผู้ใช้งาน ด้วยมาตรฐาน SLA

บริการให้คำปรึกษา การปรับเปลี่ยนวิธีทำงาน Business Transformation

การจัดการอัฟเดทแอปพลิเคชัน และการสำรองข้อมูล

การจัดระบบงาน  เริ่มได้จากจุดนี้

 

ขอรับบริการสาธิตการใช้งาน

CRM Application Mobile Checkin