เชื่อมต่อระบบ  CRM  และ Cloud App

SignifyCRM Web Mobile Tablet
CRM Software Service Features

เชื่อมต่อระบบแช็ต

เมื่อมีข้อความเข้ามาใหม่จาก Line Official Account (Line OA) หรือหน้าเพจเฟสบุ๊ค   ระบบ CRM จะเชื่อมโยงข้อมูลให้ทันที   ทีมงานบริการจะเห็นประวัติลูกค้าและธุรกรรมที่เกิดขึ้นทุกช่องทาง  (Omni-Channel) ได้แก่ประวัติการซื้อทั้งออนไลน์และออฟไลน์  การเข้ารับบริการ การพบลูกค้า การโทร  การคุยแช็ต  ทีมงานจึงสามารถพูดคุยและให้บริการที่ตรงใจลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น

เมื่อต้องส่งงานให้แผนกอื่น  ระบบฯสามารถช่วยสร้างใบงานและส่งงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ  (Automated Workflow)     และเมื่อจบการสนทนา ระบบฯสามารถอีเมลการสนทนา (Chat Transcript) ให้ลูกค้า    ด้วยการทำงานที่เป็นระบบ มีข้อมูลรอบด้าน และสะดวกรวดเร็ว ทีมงานจึงพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าได้

CRM Line and Facebook Integration
CRM GoogleDrive Box.com Integration

เชื่อมต่อระบบเก็บข้อมูลบนคลาวด์

อัฟโหลดไฟล์งาน ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ วีดีโอ เอกสารต่างๆ  ไว้กับงานบริการลูกค้าบนระบบ SignifyCRM ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่มีเสถียรภาพสูงได้แก่ GoogleDrive และ Box.com   สามารถใช้บริการเริ่มต้นที่ 15GB จนไปถึงหลาย Terrabyte

เชื่อมต่อกับแอฟพลิเคชั่นของ Google

ผู้ใช้งานสามารถใช้ Gmail (Business Edition) และ GoogleCalendar ร่วมกับ SignifyCRM
o นำอีเมลสำคัญใน Gmail  ไปจัดเก็บไว้กับประวัติลูกค้าใน  SignifyCRM
o สร้างข้อมูลลูกค้าได้จาก Gmail
o ซิงค์ข้อมูลนัดหมายระหว่างระบบ CRM และ Google Calendar

CRM Gmail Integration

มีคำถามอื่น? กรุณาติดต่อเราที่ +66 2 863 6038

Fast Implementation CRM