CRM Software Thailand ไทย

SignifyCRM Web Mobile Tablet
CRM Software Service Features

รับมุมมองลูกค้า 360 องศา

เห็นข้อมูลลูกค้า งานขาย งานบริการ สิทธิพิเศษลูกค้าที่ลูกค้าได้รับ  ตลอดจนประวัติการติดต่อสื่อสารที่ผ่านมาอย่างรอบด้าน   ช่วยให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว  แม่นยำ คล่องตัว     ไม่เสียเวลาหาข้อมูลลูกค้าจากไฟล์เอกสารที่กระจัดกระจาย

เอาชนะใจลูกค้าได้เร็วขึ้น

ด้วยข้อมูลลูกค้าอย่างรอบด้าน  คุณจึงรู้ว่าจะพูดอะไร  เสนออะไร จึงจะสามารถทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจได้

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานบริการ

ขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้อย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อน   ด้วยระบบ Workflow Automation ช่วยจ่ายงาน  และช่วยติดตามความสำเร็จของงาน  คุณจึงได้ผลงานมากขึ้นจากเวลาและทรัพยากรที่มีเท่าเดิม

ตอบโจทย์งานคุณภาพ

รองรับการดำเนินงาน PDCA (Plan > Do > Check > Act)

Case Management Application in CRM Software

บริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์จากทุกช่องทาง

สามารถรับเรื่องจากลูกค้าบน CRM Software  ดูประวัติงานขายและงานบริการหลังการขาย  ดูประวัติการติดต่อผ่านโทรศัพท์ อีเมล แชต รวมถึงการเข้าพบลูกค้าและระบุสถานที่ (GPS Location)  ดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน ที่เชื่อมโยงกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

มีระบบ SLA (Service Level Agreement) ช่วยกำหนดระยะเวลาปิดเรื่องให้ลูกค้าตามมาตรฐานที่คุณกำหนดได้   สามารถมอบหมายงานและแจ้งเตือนงานให้กับทีมงาน  และสรุปผลให้กับลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ

ยกระดับการให้บริการด้วยความคล่องตัว  และการทำงานได้จากทุกที่ ทุกเวลา

ไม่ว่าคุณขับรถ หรืออยู่ระหว่างการเดินทาง   คุณก็สามารถตอบรับให้บริการลูกค้าได้ผ่านโมบายแอฟลิเคชั่น  ให้ความมั่นใจกับลูกค้าได้ว่าคุณพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกค้าในเวลาที่ลูกค้าต้องการ

Mobile CRM ไทย
Mobile Service Team using SignifyCRM

เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ Onsite Service

ทีม Call Center สามารถรับเรื่องจากลูกค้าผ่านโทรศัพท์  ไลน์  เฟสบุ้ค  อีเมล  หรือระบบเวป แล้วจ่ายงานไปยัง Onsite Team เพื่อเข้าให้บริการหรือแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างคล่องตัว

โปรแกรม CRM ยังช่วยแจ้งให้ลูกค้าทราบสถานะ Onsite เมื่อทีมงานเดินทางไปถึงหน้างาน  และเมื่อทีมงานปิดงานได้แล้ว

ทราบความเคลื่อนไหวในทีมด้วย Social CRM

ดูฟีดงานในทีมที่มีการอัฟเดทในทุกขณะ เช่น  รับงาน   ปิดงาน  1 นาทีที่แล้ว  5 นาทีที่แล้ว  ชั่วโมงที่แล้ว  วันนี้  เมื่อวาน  ฯลฯ

มอบหมายงาน ติดตามงานผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด   ลดการโทรตามงาน

และเหมือนกับการใช้โปรแกรม  Facebook  โปรแกรม SignifyCRM มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ  แจ้งให้ทีมงานทราบถึงโอกาสสำคัญ หรือ นัดสำคัญ เช่น
o วันครบรอบ 1 ปีของลูกค้า
o วันหมดสัญญา  วันต่อสัญญาประจำปี
o นัดส่งมอบงาน
o วันครบรอบวันเกิดลูกค้า!

Social CRM Thailand
Customer Survey Application in CRM software

ระบบแบบสำรวจข้อมูล

คุณสามารถสร้างแบบสำรวจเพื่อเก็บข้อมูล (Requirement Survey)  หรือเพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้า (Satisfaction Survey)  บนโปรแกรม CRM  แล้วส่งแบบสำรวจออนไลน์ให้ลูกค้าผ่านระบบอีเมล

ประมวลผลด้วยกราฟและรายงาน

สร้างกราฟสรุปผลการดำเนินงาน สร้างรายงานแสดงรายละเอียด สร้างในโปรแกรม CRM ได้ด้วยตัวคุณเอง  เพื่อการจัดการธุรกิจตามแบบของคุณ

o  กราฟ: Funnels, Pie, Vertical Bar, Horizontal Bar
o  กราฟเปรียบเทียบ
o  รายงานสรุป รายงานแยกรายละเอียด  สามารถใส่สูตรคำนวณในรายงาน
o  สามารถตั้งเวลาให้ระบบเรียกรายงานอัตโนมัติ ตามวันและเวลาที่ต้องการ

SignifyCRM with Charts
User Security

การจัดการความปลอดภัยข้อมูล

โปรแกรมซิคนิฟายรองรับการจัดการความปลอดภัยข้อมูลหลายระดับ  จากระดับพื้นฐาน  ไปถึงระดับควบคุมสูงสุด ได้แก่
o การยืนยันตัวตน (User Password)
o การจำกัดสิทธิเข้าถึงข้อมูล ตามบทบาท (Role Security)
o การจำกัดสิทธิเข้าถึงข้อมูล ตามกลุ่มข้อมูล (Data Record Security)
o การจำกัดการเข้าถึงระบบ ตามสถานที่ตั้ง (Restricted Location)
o การยืนยันตัวตนแบบ Two-Factor Authentication
o สามารถสอบทาน Audit Log ดูประวัติการเข้าใช้งาน การเรียกดูข้อมูล การอัพเดทข้อมูลทั้งหมด

ทีมซิคนิฟายยังสามารถช่วยคุณเชื่อมโปรแกรมซิคนิฟายเข้ากับระบบ LDAP ที่คุณมี

ยืดหยุ่น ตอบสนองต่อความต้องการคุณ

ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนการจัดวางหน้าจอ  เปลี่ยนธีมสี  เลือกข้อมูลเข้าไปในรายการที่ใช้บ่อย (My Favorites)  เพิ่มรายงาน  เพิ่มกราฟที่ต้องการได้ด้วยตนเอง  ตั้งค่าระบบ Workflow ให้ส่งต่องาน  ให้แจ้งเตือนอัตโนมัติต่างๆได้

โปรแกรมซิคนิฟายมีความยืดหยุ่นสูงที่จะตอบสนองความต้องการคุณ   และรองรับการพัฒนาต่อยอดของคุณ เช่นการเพิ่มช่องข้อมูล  เพิ่มโมดูล  เพิ่มการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบอื่น    เพิ่มคุณสมบัติการทำงานของระบบให้ตรงตามความต้องการเฉพาะขององค์กรคุณ

SignifyCRM Themes

การได้ใช้รายงานที่ดี ที่เป็น Real Time  เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

คุณสามารถตั้งระบบให้จัดส่งรายงานสรุปงานต่างๆ  โดยจัดส่งทางอีเมลอัตโนมัติ ตามวันและเวลาที่ต้องการ  เช่น  สรุปรายงานทุกเย็นวันศุกร์ 20.00 น. หรือ เช้าวันจันทร์​ 9.00 น. เป็นต้น

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) หรือ ซีอาร์เอ็ม (CRM) เป็นกระบวนการทำงานที่ใช้ข้อมูลลูกค้ารายตัวใน CRM Software ซึ่งมีข้อมูลปฎิสัมพันธ์และธุรกรรมต่างๆที่ได้ให้บริการแก่ลูกค้ารายนั้นๆ

“ซีอาร์เอ็มที่ดีเยี่ยม ทำให้ทีมงานสามารถให้บริการลูกค้าได้ทันใจ ทันสถานการณ์ และครบถ้วนสมบูรณ์  โดยทีมงานจะต้องใช้ข้อมูลลูกค้ารายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการที่ทีมงานทราบข้อมูลลูกค้า  ก็จะสามารถให้ข้อเสนอที่ต้องใจลูกค้ารายนั้น  สามารถให้บริการที่ประทับใจ และสามารถสื่อสารได้ผลดีตามที่คาดหวังไว้  จึงนับได้ว่า ซีอาร์เอ็ม เป็นกลไกลหลักที่จะขับเคลื่อนผลของงานขายและงานบริการ เพิ่มกำไร และขยายฐานลูกค้าที่มีให้มากกว่าเดิม”

เป็นคำกล่าวของศาสตราจารย์ ดร.ฟิลิป คอตเลอร์ ปรมาจารย์การตลาดระดับโลก จากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น

เพื่อที่จะให้องค์กรประสบความสำเร็จ  ทีมขาย ทีมบริการ และทีมการตลาด จะต้องทำงานร่วมกัน  ประสานงานกันอย่างไร้รอยต่อบนฐานข้อมูลลูกค้าชุดเดียวกัน  และทำงานไปสู่เป้าหมายร่วมกัน นั่นคือ  การเพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

จากการสำรวจข้อมูลกับผู้ใช้งานโปรแกรม CRM  พบว่าประโยชน์ที่ผู้ใช้งานได้รับจากการใช้โปรแกรม CRM ทั้งบน Web และบน Mobile Phone คือ
1. ทีมงานในสำนักงาน  ทีมขายและทีมบริการที่เดินทางไปให้บริการลูกค้า  สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าเดียวกัน  และใช้ข้อมูลนั้นในการทำงานให้ลุล่วงได้อย่างแม่นยำ  สร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้  (80%)
2. สามารถช่วยเก็บข้อมูลจากหน้างาน  เช่น  รูปผลงาน  รูปลูกค้า  พิกัด GPS ของลูกค้า  (70%)
3. สามารถช่วยให้ประสานงานได้ราบรื่นขึ้น   ลดค่าโทรศัพท์   ลดการเสียเวลา (40%)
**แหล่งข้อมูล: Aberdeen Research

ผู้ใช้งานซิคนิฟายซีอาร์เอ็ม เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นดังนี้

+37%

ยอดขายที่มากขึ้น จากการมีระบบงานที่แม่นยำ ชัดเจน  คล่องตัวขึ้น

+50%

ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น จากการมีระบบงานที่ช่วยให้เห็นมุมมองที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มีระบบ workflow ช่วยประสานงาน  มีระบบรายงานอัตโนมัติ ช่วยสรุปงาน

+48%

สามารถประมาณการณ์ยอดขายได้แม่นยำขึ้น  ซึ่งส่งผลให้วางแผนการผลิต และส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ดีขึ้น

เพียงนัดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของซิคนิฟายประมาณ 15 นาที คุณจะได้ไอเดียในการปรับปรุงธุรกิจของคุณ

มีคำถามอื่น?   กรุณาติดต่อเราที่ +66 2 863 6038

ซิคนิฟายซีอาร์เอ็มสำหรับงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)

การมีระบบ CRM Software ช่วยให้องค์กรสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ว่าลูกค้าจะได้รับบริการด้วยคุณภาพและมาตรฐาน ช่วยให้องค์กรพัฒนาแบรนด์ได้
✓  มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับบริการครบถ้วน และทันต่อความต้องการ
✓  สามารถรับเรื่องและติดตามเรื่อง ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ
✓  เพิ่มช่องทางที่ลูกค้าสามารถแจ้งเรื่อง ผ่านเวปไซด์ แชต หรือ โมบายแอฟ

คุณสมบัติหลักของระบบ:

ระบบข้อมูลลูกค้าและข้อมูลปฎิสัมพันธ์

o  ข้อมูลผู้สนใจ
o  ข้อมูลลูกค้า โปรไฟล์  กลุ่มลูกค้า (Segment)  สิทธิพิเศษ  แคมเปญที่เคยนำเสนอ  ประวัติงานขายและงานบริการหลังการขาย
o  ประวัติการติดต่อ ข้อมูลปฎิสัมพันธ์  ได้แก่  โทรศัพท์  อีเมล  การเข้าพบลูกค้า  รูปภาพผลงาน ฯลฯ
o  ตารางนัดของทีมงาน
o  รายงานสรุปผลการติดต่อ วัน สัปดาห์ เดือน

ระบบรับเรื่องจากลูกค้า

o  ฐานข้อมูลกลางในการรับเรื่อง  และจ่ายงานไปทีมบริการ
o  บริหารจัดการ Response Date และ Due Date ตามระดับของการให้บริการ  (Service Level Agreement – SLA)
o  มีระบบองค์ความรู้ (Knowledge Management – KM) รวบรวมข้อมูลสินค้า บริการ วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ แบบฟอร์มต่างๆ  สามารถแชร์ KM ให้ลูกค้าผ่านระบบอีเมล
o  มี API เชื่อมต่อกับระบบคอลเซ็นเตอร์
o  มี API เชื่อมต่อกับเวปไซด์ โดยลูกค้าสามารถแจ้งเรื่องได้ด้วยตนเองที่เวปไซด์ หรือโมบายแอฟ

แบบสำรวจข้อมูลออนไลน์

o  ผู้ใช้งานสามารถสร้างแบบสำรวจได้เอง
o  สามารถโยงข้อมูลแบบสำรวจเข้ากับธุรกรรมเช่น ใบสั่งขาย ใบสั่งบริการ ใบรับเรื่องจากลูกค้า
o  สามารถส่งแบบสำรวจให้ลูกค้าผ่านระบบอีเมล์   เมื่อลูกค้ากด Link ในอีเมล์ จะสามารถตอบแบบสอบถามออนไลน์ด้วยตนเอง

 

 

Fast Implementation CRM